Умови угоди

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода з Користувачем (надалі - "Угода") регулює порядок, умови та всі види використання інтернет-сайтом, доступним за адресою: fdd.com.ua (далі "Сайт"), його сервісів і послуг, усієї інформації та матеріалів, що доступні на Сайті.

1.2. Сайт є власністю Благодійної організації «Благодійний Фонд «ДАРУЙ ДОБРО» (надалі – «Фонд»).

1.3. Адміністрування Сайтом здійснюється виключно працівниками Фонду (надалі "Адміністрація"). Використання Сайту дозволено лише Користувачам, що прийняли усі умови цієї Угоди та інші правила, передбачені на Сайті.

1.4. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач зобов’язується виконувати умови зазначені в даній Угоді та правила передбачені на Сайті.

1.5. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус й права Користувача та забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які сервіси й послуги, що надаються у рамках Сайту.

1.6. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не мають реєстрації на Сайті так і на користувачів, що мають таку реєстрацію (логін, пароль).

1.7. Сторонами даної Угоди є Адмініністрація та Користувач Сайту.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Повний доступ до Сайту, ознайомлення з більш повною інформацією щодо діяльності та програм Фонду можливі тільки для зареєстрованого Користувача.

2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію електронною поштою за адресою: info@fdd.com.ua або в письмовому вигляді за юридичною адресою Фонду: вул. Леніна, 94, офіс 202, м. Світловодськ, Кіровоградська область, 27500 й надати повну інформацію, яка підтверджує дане порушення прав.

2.3. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи всі витрати, в тому числі судовий збір та оплату послуг адвоката).

2.4. Користувачу заборонено:

 • здійснювати більше однієї реєстрації на Сайті, якщо Користувач є одна й та сама особа;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • надавати в користування дані своєї реєстрації (логін і пароль) третім особам;
 • реєструватися від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Адміністрації та/або третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографій або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
 • намагатися одержати доступ до реєстраційних даних (логіну й паролю) іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації в будь-якому виді, що розміщена на Сайті. У випадку некомерційного використання Користувачем інформації, що розміщена на Сайті, Користувач зобов'язаний вказувати авторство та гіперпосилання на сайт у кожному окремому випадку використання інформації.

2.5. Відповідальність Користувача:

 • Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання наданої на Сайті інформації.
 • Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
 • Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
 • якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його реєстраційного запису (логіна й пароля), вважаються здійсненими цим Користувачем.
 • у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
 • за порушення умов даної Угоди, Адміністрація має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити реєстраційний запис Користувача.

2.6. Права Адміністрації:

 • Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати цю Угоду в односторонньому порядку в будь-який час без повідомлення Користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на Сайті. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

2.7. Відповідальність Адміністрації:

 • Адміністрація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 • Адміністрація не відшкодовує збиток, прямій або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
 • Адміністрація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
 • Адміністрація не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. ПРАВА НА МАТЕРІАЛИ ТРЕТІХ ОСІБ

3.1. Матеріали, права на які належать третім особам, розміщені на Сайті, розміщені або з дозволу правовласника, отриманого Адміністрацією Сайту, або, у разі, якщо таке використання прямо не заборонено правовласником, відповідно до Законодавства України в інформаційних цілях.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністрації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Лікарської таємниці та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

4.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Сайт надається Адміністрацією "як є". Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність реєстраційного запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.

5.2. Адміністрація має право в будь-який час без повідомлення Користувача змінювати текст даної Угоди та/або будь-які інші умови використання Сайту.

5.3. Використовуючи Сайт Користувач підтверджує, що ознайомлений та згодний з умовами Угоди, що розміщена на Сайті на момент використання Користувачем Сайту.

5.4. До даної Угоди й відносинам між Адміністрацією й Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди й використання Сайту.